Recerca

El projecte inclou la realització d’una investigació de forma participativa amb una metodologia de recerca aplicada a partir dels coneixements adquirits per part dels agents participants, sobre un tema d’agenda que reflecteixi la problemàtica local, de manera a aconseguir un estudi que es pugui difondre a nivell europeu i internacional com a instrument d’incidència.

Es tracta d’un dels resultats de la iniciativa i, a la vegada, d’una eina creada pels col·lectius implicats que ajudarà a incorporar els temes treballats de forma pràctica i el seu ús directe en l’aplicació de la incidència.

És una proposta metodològica fonamental amb la qual es pot treballar per transformar les agendes  dels grups participants i, alhora, es podrà difondre a tota la població.


Resultat de aquesta recerca és la publicació “L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat” que pretén analitzar els models pedagògics així com les perspectives que existeixen actualment entorn de l’educació en afectivitat i sexualitat als centres educatius públics de Catalunya.

Partint de la base que l’educació afectiva i sexual ha de ser l’espai per entendre la sexualitat, la diversitat sexual i de gènere i fomentar la no-discriminació, les relacions afectives en igualtat i molts altres aspectes, realitzem una radiografia de com s’imparteix aquesta matèria, per tal de poder ser crítiques i ser capaces d’incidir positivament.
Tenint en compte que hi ha una manca d’estudis al respecte, esperem que aquesta investigació ajudi a entendre l’estat de la qüestió a Catalunya.

Pots llegir-la en català clicant la imatge i aquí la versió en castellà o en anglès:

portada-investigacion_web

Nota de premsa en català i en castellà