Què fem

El projecte Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Catalunya està promogut i coordinat per les entitats Creación Positiva, Cooperacció i l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) i té com a objectiu afavorir la creació d’un espai de capacitació comú sobre les agendes internacionals relacionades amb els Drets Sexuals i Reproductius (DSiR).

Es tracta d’un procés continuat de formació teòrica i pràctica, incloent la possibilitat de participació en espais multilaterals i internacionals de seguiment de l’agenda de desenvolupament i altres qüestions com sessions pràctiques amb mitjans de comunicació per treballar agendes locals i globals de DSiR. És un projecte d’incidència per als agents claus, socials i governamentals, en l’àrea de la salut i DSiR per tal que s’incorporin a les  agendes els elements fonamentals dels processos de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) i Comissió sobre Població i Desenvolupament (CIPD) de Nacions Unides i, a la vegada, puguin participar en els debats internacionals. Amb aquest projecte es promou la participació dels diversos agents del territori als espais decisoris del sistema multilateral i europeu a través d’un procés continuat de formació i accions de sensibilització i comunicació a la ciutadania, campanyes d’incidència i de recerca.

El projecte promou la col·laboració i el treball en xarxa entre els diferents actors implicats i compta amb el suport de l’Àrea de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Podeu fer el seguiment de les accions del projecte i d’altres que s’aniran difonent a través del mateix blog d’Agendes dels Drets Sexuals i Reproductius.

També podeu consultar aquest document resum en què recopilem els principals resultats i conclusions del projecte ‘Agendes Sexuals’, fruit de més de dos anys de feina.