Qui som

crea

 


CREACIÓN POSITIVA
: té una àmplia experiència en el treball sobre Drets Sexuals i Reproductius amb diferents col·lectius, i en particular amb persones vivint amb VIH. D’ aquesta organització destaca el seu saber fer en el treball d’incidència política i social, tant a nivell local com estatal i internacional. Ha participat en diverses ocasions en fòrums internacionals sobre agendes globals, en particular sobre l’agenda del Cairo i Beijing i compta amb experiència en l’elaboració de materials pedagògics i accions formatives i en el maneig de campanyes de comunicació.


logoCoopCOOPERACCIÓ: compta amb una àmplia experiència en l’àmbit de la cooperació internacional i l’Educació per al Desenvolupament des d’un enfocament de transformació social amb perspectiva de gènere, sent una de les seves línies estratègiques l’Autonomia dels Cossos i Sexualitats, en la qual ha desenvolupat diverses accions d’incidència política i social amb diferents col·lectius tant a Catalunya com als països on treballa. Ha participat també en fòrums d’agenda global, especialment relacionats als drets humans de les dones i el desenvolupament, compta amb una àmplia experiència per aportar al projecte en accions de comunicació i gestió de la informació de forma virtual i en accions de recerca. Ha publicat nombrosos estudis i documents i compta amb una àmplia experiència de gestió de projectes en les seves diferents fases. 

L’APFCIB: té una trajectòria de prop de 30 anys treballant en favor dels Drets Sexuals i Reproductius amb diversos col·lectius i, especialment amb dones i joves. Cal destacar la seva àmplia experiència en incidència política i participació en espais de decisió multilateral gràcies a pertànyer a xarxes internacionals com la IPPF. A més, gestiona el treball de l‘Intergrup Parlamentari de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva del Parlament de Catalunya. Compta també amb la important experiència en aquest àmbit per a l’elaboració de materials pedagògics i formacions a col·lectius de molt diferents sectors. De la mateixa manera, ha creat diferents campanyes de sensibilització sobre els DSiR i lidera l’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius que és l’únic d’aquest tipus existent a l’Estat espanyol.