Formacions

Amb aquest projecte, es volen crear les condicions per una participació conscient i activa en l’agenda global de desenvolupament dels principals agents socials i governamentals de Catalunya que tracten en les seves agendes locals temes vinculats a l’agenda Caire+20, Beijing+20, sobre Salut i Drets Sexuals i Reproductius (DSiR): les xarxes socials més actives en matèria de salut i DSiR i els principal representants polítics. Això es farà a través d’un procés continuat de formació teòrica i pràctica.

També es busca augmentar i promoure les capacitats d’aquests agents de manera que ampliïn el seu marc polític i puguin articular les seves agendes locals amb l’esfera internacional i viceversa, augmentin la seva consciència crítica sobre el desenvolupament i els drets humans i les seves capacitats per millorar accions de sensibilització i incidència política i social. Una de les eines fonamentals per aconseguir aquests propòsits és l’acció de caràcter formatiu a través d’una metodologia de formació-acció que permetrà dur a terme  campanyes de comunicació a través de xarxes socials i premsa convencional sobre informació rellevant de l’agenda global en matèria de DSiR i consolidar un espai d’interrelació i treball en xarxa entre els principals agents socials i polítics que poden incidir a nivell local i internacional en aquest àmbit.


Calendari formacions:


Hem creat un espai virtual on poder compartir materials i debats.

Si vols participar omple el seguent formulari: