Petició Declaració Parlamentària Drets Sexuals i Reproductius – Post 2015

Petició Posicionament al Parlament de Catalunya en favor dels Drets Sexuals i Reproductius al Marc
de Desenvolupament Post 2015

Molt Honorable Sra. Núria de Gispert i Català, Presidenta del Parlament de Catalunya,

les institucions, serveis, entitats i grups sotasignants ens adrecem a vostè, com a màxima representant del principal òrgan de la sobirania popular del nostre país, per traslladar-li la nostra gran preocupació pel procés que s’està vivint a nivell global en relació a la nova definició del Marc de Desenvolupament Post 2015, centrat en el que a partir d’ara s’anomenaran Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS).

Com és previsible, a l’hora de definir quin són aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible, les negociacions i interessos de cada estat i regió internacional prenen molt de valor. Tant és així que ens trobem actualment en un escenari on els Drets Sexuals i Reproductius han estat totalment desmembrats, cosa que provoca una inquietud i desconfiança en gran part de la societat civil mobilitzada arreu del món. Això ens deixa un escenari on, concretament, els Drets Sexuals han caigut de l’Agenda Post 2015 i que provoca la desprotecció de tota la població mundial respecte als drets fonamentals relacionats amb les seves sexualitats i amb la garantia dels Drets Humans.

Així doncs, les sotasignants, fent pal·les que entenem els Drets Sexuals i Reproductius com a drets fonamentals de totes les persones i com un dels eixos centrals del desenvolupament sostenible, sol·licitem al Parlament de Catalunya que pugui elaborar i aprovar una declaració Parlamentària en favor que aquests Drets Sexuals siguin incorporats, de nou, al Marc de Desenvolupament Post 2015, que ens regirà en els propers anys a nivell mundial.

Continua llegint

NI UN PAS ENRERE: AVUI COM AHIR LES DONES DECIDIM DESOBEIR. LES MENORS TAMBÉ TENEN DRET A DECIDIR. AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT!

elmeucos

@dretpropicos

Davant l’anunci de que el PP ha inclòs en el Ple del Congrés del proper dimarts 14 d’abril la reforma de la Llei d’avortament, la Campanya per l’Avortament Lliure i Gratuït volem manifestar el total rebuig d’aquesta nova contrareforma de la Llei de l’Avortament que suposa una vulneració dels drets de les joves i que el Partit Popular imposa des de l’electoralisme i l’integrisme religiós.

Avui, com ahir, afirmem que les dones decidim sobre la nostra sexualitat, la nostra reproducció i el nostre cos, sense límits ni en opcions ni en edats.

Recordem que milers de dones moren al món, 47.000 l’any segons l’OMS, per avortaments clandestins, que encara moltes dones són empresonades per decidir avortar, que a l’Estat Espanyol es nega l’atenció sanitària a dones embarassades “sense papers”, que milers de dones avortem cada any, dins i fora de la legalitat.

I ara, aquest Govern repressiu, com a contrapartida de no haver aconseguit la Contrareforma de la Llei de SSiR i d’IVE promesa al seu electorat, manté la decisió de seguir endavant per anul·lar la capacitat de decidir sobre el seu cos de les dones de 16 i 17 anys que estan en situació de risc i màxima vulnerabilitat al nostre Estat.

Malgrat que els estudis més recents confirmen que les joves de 16 i 17 anys que avorten són només un 3,6% del total i que més del 87% d’aquestes joves informen als seus tutors i tutores legals per voluntat pròpia, el Govern del PP vol acontentar els sectors ultraconservadors posant en risc la vida de les joves que, per diverses qüestions, no poden informar les seves famílies. Com s’ha demostra aquestes dones joves viuen situacions de violència, desestructuració i desemparament familiar i així ho acrediten els i les professionals que les atenen. Per tant, VOLEN DESPROTEGIR un col·lectiu que pateix el màxim risc de vulnerabilitat social actualment.

NO PERMETREN QUE LES JOVES HAGIN DE POSAR EN RISC LA SEVA VIDA PER PODER EXERCIR ELS SEUS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS.

Continua llegint

ARA QUE TENIM 20 ANYS, ARA QUE ENCARA TENIM FORÇA

Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Catalunya

Avui finalitza la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) celebrada a Nova York, en el marc de Nacions Unides, i que significava el 20è aniversari de la IV Conferència Mundial sobre la Dona de Beijing.  Avui s’acaba i estem decepcionades, enormement preocupades per com s’han silenciat la veus de les dones en aquest esdeveniment fonamental de les dones i per a les dones. Així ho han denunciat més de 1.000 organitzacions d’arreu del món i, així, ho fem nosaltres per no deixar caure en l’oblit l’essència de la declaració del 95, liderada per la participació social en favor dels drets de les dones i les nenes.

L’any passat, va fer 20 anys de la Conferència Internacional de Població i Desenvolupament del Caire (CIPD), on es va gestar el reconeixement dels Drets dexuals i Reproductius (DSiR) i que va culminar a la IV Conferència Mundial sobre la Dona de Beijing. Aquest any celebrem, o planyem, el Beijing +20 i ens trobem en plena elaboració de l’Agenda de Desenvolupament Post 2015. La nova fórmula per redefinir prioritats en matèria de població i desenvolupament a nivell mundial un cop finalitzat el termini de compliment del Objectius del Mil·lenni, que ja van significar una rebaixa important dels acords de Beijing i del Caire però que, així i tot, han quedat lluny d’assolir-se, sobretot pel que fa als DSiR i drets de les dones.

Els Drets Sexuals i Reproductius en les agendes de desenvolupament que es perfilen a nivell internacional van perdent cada vegada més pes. I el mateix està passant en les agendes estatals, nacionals i locals dels diferents països, especialment europeus, on sota l’argument de la crisi econòmica, s’estan duent a terme seriosos programes d’ajust estructural que reverteixen en la pèrdua de drets bàsics com la salut o l’educació, amb especial impacte en la vida de les dones i dels col·lectius LGTBI.

I avui, 20 anys després, l’onada de moviments ultraconservadors guanya terreny arreu del món, no només frenant les agendes futures en favor dels drets sinó obligant a tornar enrere per fer caure aquells que ja estaven consolidats. Per al cas concret de l’Estat espanyol això s’agreuja amb lleis cada vegada més conservadores en matèria de DSiR. Amb aquest panorama, es presenta un enorme desafiament per als moviments socials de defensa de drets humans i els relacionats a temes de desenvolupament, tant a nivell local com global.

En aquest context, les entitats Creación Positiva, Cooperacció i l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB), ens hem unit per iniciar un projecte que pugui contrarestar aquests passos enrere i que aconsegueixi dibuixar unes perspectives de futur positives i basades en l’empoderament i la participació dels agents socials i polítics directament relacionats.

El projecte Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Catalunya  vol donar veu al teixit social que existeix a Catalunya; divers, molt actiu i que toca d’una o altra manera els principals temes que s’estan tractant en els espais de presa de decisió internacional: dones, salut i DSiR. A la vegada, es realitzarà el mateix procediment  amb altres agents de canvi importants de Catalunya, com són els agents governamentals o el personal que conforma els equips tècnics de les diferents Administracions Públiques.

Continua llegint