Petició Declaració Parlamentària Drets Sexuals i Reproductius – Post 2015

Petició Posicionament al Parlament de Catalunya en favor dels Drets Sexuals i Reproductius al Marc
de Desenvolupament Post 2015

Molt Honorable Sra. Núria de Gispert i Català, Presidenta del Parlament de Catalunya,

les institucions, serveis, entitats i grups sotasignants ens adrecem a vostè, com a màxima representant del principal òrgan de la sobirania popular del nostre país, per traslladar-li la nostra gran preocupació pel procés que s’està vivint a nivell global en relació a la nova definició del Marc de Desenvolupament Post 2015, centrat en el que a partir d’ara s’anomenaran Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS).

Com és previsible, a l’hora de definir quin són aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible, les negociacions i interessos de cada estat i regió internacional prenen molt de valor. Tant és així que ens trobem actualment en un escenari on els Drets Sexuals i Reproductius han estat totalment desmembrats, cosa que provoca una inquietud i desconfiança en gran part de la societat civil mobilitzada arreu del món. Això ens deixa un escenari on, concretament, els Drets Sexuals han caigut de l’Agenda Post 2015 i que provoca la desprotecció de tota la població mundial respecte als drets fonamentals relacionats amb les seves sexualitats i amb la garantia dels Drets Humans.

Així doncs, les sotasignants, fent pal·les que entenem els Drets Sexuals i Reproductius com a drets fonamentals de totes les persones i com un dels eixos centrals del desenvolupament sostenible, sol·licitem al Parlament de Catalunya que pugui elaborar i aprovar una declaració Parlamentària en favor que aquests Drets Sexuals siguin incorporats, de nou, al Marc de Desenvolupament Post 2015, que ens regirà en els propers anys a nivell mundial.

Entenem que el Parlament de Catalunya ha mostrat clarament el seu posicionament en favor dels Drets Sexuals i Reproductius com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament de les persones. Ho ha fet aprovant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006; la LLEI 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; l’Acord nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, 6 de març 2014; i diverses resolucions garantint el dret al propi cos de les dones en el marc dels Drets Sexuals i Reproductius, 27 setembre 2013, entre d’altres. I per això creiem que és imprescindible que es torni a posicionar davant un moment tan vital com el que estem vivint a nivell global.

Les negociacions que s’estan duent a terme a nivell internacional estan sent molt complexes i esdevindran cabdals en les polítiques de desenvolupament futures de tots els governs que les ratificaran. Atès la idiosincràsia del nostre país, i la manca de representació de les veus catalanes, tant a nivell polític com de la societat civil, proposem al Parlament de Catalunya que es signifiqui davant d’aquest panorama internacional i faci arribar la seva veu, que és la nostra, a les instàncies pertinents de Nacions Unides on aquestes negociacions es duran a terme fins al proper setembre on es prendran les decisions finals.

Agraint la seva col·laboració, restem a la seva disposició per a qualsevol dubte que pugui sorgir i esperem la resposta del Parlament de Catalunya.


* Aquesta petició s’adreçarà a la Presidenta del Parlament i anirà seguida dels noms de totes les institucions, serveis, entitats, grups i xarxes que confirmin la seva adhesió a la campanya.

Podeu formalitzar la vostra adhesió enviant un mail amb el nom de la institució, servei, entitat, grup i/o xarxa que dóna el suport al correu: administracion@creacionpositiva.net